Danas je organizovano upoznavanje sa Naslovi internet kliping sistemom, obuka za njegovo korišćenje i razmena mišljenja o mogućnostima njegove upotrebe. Prisustvovalo mu je nekoliko mladih ljudi, novinara i community managera.

Sada se uz servis nudi i podrška obučenih i zainteresovanih osoba koje mogu da koriste sistem u punom kapacitetu a mogu da budu angažovene na različite načine i za raznorazne namene za koje se ovaj Business Inteligence sistem može primeniti.

Ovakvih obuka, razmene mišljenja, znanja i ideja (i naravno druženja) biće još na jesen u nešto drugačijoj formi i uz veći broj prisutnih.