Sve veći broj kompanija i njihovih predstavnika za odnose sa javnošću shvata značaj komunikacije sa ciljnim javnostima putem interneta. Osim građenja pozitivnog imidža, onlajn komuniciranje definitivno pomaže prilikom kriznih situacija, za koje znamo da, u najvećem broju slučajeva, počinju upravo na internetu. Odgovorni PR stručnjaci ne smeju zanemariti onlajn komuniciranje prilikom savetovanja svojih klijenata kako da grade svoj imidž a Naslovi internet kliping je nezamenljiv alat koji im u tome pomaže.

Nada Filipović
Deputy Country Manager
Regional Hub Office
Grayling Serbia