U prostorijama agencije HUGE Media održana je sredinom oktobra jedna u nizu obuka za korišćenje Naslovi internet kliping sistema. Nekoliko mladih ljudi, upoznalo se sa funkcijom i alatima koje sistem ima i sa mogućnostima primene u okviru E-PRa.

Zanimljivo je da je ova obuka bila naručena od strane Miodraga Radičevića u sklopu priprema tima koji je okupio i vodi za poslove community management-a (planiranje i kreiranje prisustva na društvenim mrežama) i drugih vidova podrške PR agencijama i PR sektorima kompanija, u vidu #Manpower-a.

O potrebi da, pored ostalih znanja i veština, njegov tim ovlada i korišćenjem Naslovi internet kliping servisa Miodrag kaže:

Da bi osoba koja želi da budeo deo mog tima mogla da se kompetentno bavi ovim poslom neophodno je da poznaje i alat koji joj,  što brže a najbolje skoro u realnom vremenu, omogućava uvid u objave na bitnim news portalima, online magazinima i veb sajtovima medija i po potrebi praćenje komentara na iste – praktično praćenje željenih informacija na svim relevantnim adresama. 

Naslovi internet kliping koji koristim već nekoliko meseci je zbog mnogih alata i mogućnosti koje ima moj izbor a i članovi mog tima su veoma zadovoljni lakoćom njegovog korišćenja i primenljivošću. U vreme pomame oko koriščenja društvenih medija u komunikaciji deo weba, koji uređuju novinari i gde redakcije i kompanije stoje iza objavljenog se ne sme zanemariti, ako ništa ono zbog desetina hiljada čitanja pojedinih tekstova i stotina komentara na najposećenijim info i news portalima.

Uz obuku kroz koju smo danas prošli i ranije stečena znanja iz oblasti društvenih medija moj tim je zaokružio veštine i znanja koje ima i spreman je za angažovanje“.